BOBEK
- realizácia stavebných objektov spol. s r.o.

Pri Hrušove 22
040 13 Košice - Ťahanovce

Tel.: 055 / 6369 333
fax: 055 / 6369 470
GSM: 0903 902 178

e-mail: satelit@beniakovce.sk

krtkodom.sk
- projekcia architektonických štúdií